Вести

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАША РАДОСТ" СМЕДЕРЕВО БОГАТИЈА ЈЕ ЗА ЈОШ ЈЕДАН ОБЈЕКАТ "САЊАЛИЦА 3"

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАША РАДОСТ" СМЕДЕРЕВО БОГАТИЈА ЈЕ ЗА ЈОШ ЈЕДАН ОБЈЕКАТ "САЊАЛИЦА 3" У УЛИЦИ МОМЕ АРДЕЛИЋА БР. 19 У СМЕДЕРЕВУ, ЗА ЧЕТИРИ ВАСПИТНЕ ГРУПЕ. НА ОВАЈ НАЧИН СМАЊЕН ЈЕ БРОЈ ДЕЦЕ НА "ЛИСТИ ЧЕКАЊА", А У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ПЛАНИРАМО ДА УСТАНОВА ДОДАТНО ПРОШИРИ СВОЈЕ КАПАЦИТЕТЕ. ОБЈЕКАТ ЈЕ УРАЂЕН У СКЛАДУ СА ПРАВИЛНИКОМ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ОТВАРАЊЕ ВРТИЋА ШТО ОБАЗБЕЂУЈЕ НЕОПХОДНЕ УСЛОВЕ ЗА ПРИЈАТАН И БЕЗБЕДАН БОРАВАК ДЕЦЕ.